Prihláška
Titul: Meno: Priezvisko:
Pracovisko: Registračné číslo:
Registrovaná/ý v komore: Áno  Nie  Člen/ka v komore: Áno  Nie 
Email: Telefón:
Aktívna účasť: Pasívna účasť:
Názov prednášky: Autor:
Spoluautor: Regist. č.: Spoluautor: Regist. č.:
Zúčastním sa konferencie dňa:
5. 10. 2020: Áno  Nie  6. 10. 2020: Áno  Nie 
Ubytovanie (izba):
z 4.10.2020/5.10.2020: bez ubyt.  dvojlôžková  jednolôžková 
z 5.10.2020/6.10.2020: bez ubyt.  dvojlôžková  jednolôžková 
Ubytovaný/á s
Strava:
4. 10. 2020 - večera: Áno  Nie  5. 10. 2020 - obed: Áno  Nie 
5. 10. 2020 - večera: Áno  Nie  6. 10. 2020 - obed: Áno  Nie 
Spoločenský večer: Áno  Nie