Poďakovanie prezidentky SK MTP

 

Milé kolegyne a kolegovia,

rada by som sa v skratke vrátila k našej COK, ktorá sa konala v dňoch 16 - 17.5.2022 v Banskej Bystrici. Máme nesmiernu radosť z vašich ohlasov a z toho , že sme mohli spolu prežiť dva dni plné zaujímavých prednášok, milých stretnutí a príjemnej atmosféry. Chcem sa poďakovať vám všetkým, ktorí ste svojou prítomnosťou a pozitívnou náladou vytvorili dobré podmienky pre prednášajúcich, ktorým ďakujem za skvelú prácu, ktorú odviedli pri príprave a prezentácii svojich prác. Ďakujem naším hosťom , ktorí svojou účasťou zvýšili kredit konferencie. Chcem sa poďakovať našim sponzorom a vystavovateľom za to, že nám pomohli postaviť konferenciu na vyššiu úroveň.

       V neposlednom rade sa chcem poďakovať organizačnému výboru / A.Moravčíková, E. Gavurová, S.Štrauchová, L. Práznovská, V. Jaseňovská, I. Šluchová / , za skvele odvedenú prácu a aj keď to bolo náročné , odmenou nám je vaša spokojnosť s týmto významným podujatím.

       Tešíme sa už teraz na stretnutie o rok, kedy sa bude konať jubilejný  dvadsiaty ročník našej konferencie a veríme že sa opäť stretneme v takej pohode ako to bolo tento rok.

ĎAKUJEM

Iveta Šluchová

prezidentka SK MTP

https://www.skmtp.sk/photo-gallery/albums/celostatna-odborna-konferencia-2022