Žiadosť o pomoc pri prekladoch do ukrajinského jazyka

Pripojenie k výzve SK SaPA

Milé kolegyne, kolegovia,
Dovoľte mi touto formou požiadať o pomoc pri prekladoch textov do
ukrajinského jazyka. Pokiaľ ovládate ukrajinský jazyk, prípadne máte
kolegyňu, či kolegu , ktorí ovládajú ukrajinský jazyk poprosím vás, aby
ste nás kontaktovali.
O pomoc nás požiadala SK SaPA , ktorá takisto zverejnila túto výzvu.
Vopred ďakujeme za vašu pomoc
Ďakujeme


Iveta Šluchová
  prezidentka SK MTP