Služby

Náš tím

Iveta Šluchová
Iveta Šluchová

Prezident SK MTP

Mgr. Adriana Moravčíková

Viceprezident sekcie laborantov

Ing. Lucia Jamrišková

Ekonómka / účtovníčka

Bc. Ján Múdry-Šebík

Administratívny pracovník

Partneri