Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Prešov
Sekretariát: Prešov
Telefón: +421 905 960 898
Email: rkmtppresov@gmail.com

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK74 0900 0000 0051 1528 3680
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Prešov
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Nadežda Leláková

Prezident RK MTP

rkmtppresov@gmail.com

+421 905 960 898