Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Svidník
Sekretariát: RDG, NsP, ul. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
Telefón: +421 909 117 307
Email: skmtpsvidnik@gmail.com

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK40 0900 0000 0051 1528 3904
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX
 
Okresy
  • Svidník
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Bc. Mikuláš Bača

Prezident RK MTP

bc.mikulas.baca@gmail.com

+421 909 117 307