Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Topoľčany
Sekretariát: NsP Topoľčany, Pavlovova 17, 955 01 Topoľčany
Telefón: +421 907 705 452
Email: lubopalenik@gmail.com

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK09 0900 0000 0002 6209 6460
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Topolčany
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Ľubomír Páleník

Prezident RK MTP

lubopalenik@gmail.com

+421 907 705 452