Vianočné prianie

Prajeme vám krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku 2024

Viac

Roky odbornej praxe - Stanovisko k otázkam výkonu zdravotníckeho povolania vo vzťahu k ustanoveniu § 80b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

SK MTP zásadne nesúhlasí s postupom tých zamestnávateľov zdravotníckych pracovníkov, ktorí ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti odmietajú zohľadniť výkon zdravotníckeho povolania zamestnancovi (roky odbornej praxe) ak v minulosti povolanie vykonával v inom ako v zdravotníckom zariadení.....

Viac

Komora nesúhlasí s navrhovanou úpravou miezd zdravotníkom, nezohľadňuje požadovaný nárast miezd ani zásluhovosť

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov nesúhlasí s navrhovanou úpravou miezd zdravotníkom prezentovanou vedením Ministerstva zdravotníctva SR. Podľa SK MTP navrhované zmeny, na ktoré čakali všetci zdravotníci, nezohľadňujú požadovaný nárast miezd ani zásluhovosť. Zároveň návrhom stále chýba požadované finančné krytie.

Viac