Výzva "Stop hazardu so zdravím"

Predsedovi vlády SR bola doručená výzva signatárov iniciatívy Stop hazardu so zdravím na stabilizáciu systému financovania zdravotníctva pre nasledujúce rozpočtové obdobia. SK MTP patrí medzi signatárov výzvy.

Zrušenie snemu SK MTP

V mene Rady SK MTP, Vám s poľutovaním oznamujeme, že vzhľadom na situáciu ohľadom výskytu koronavírusu a pretrvávajúcich  opatrení, ktoré majú zabrániť jeho šíreniu, sme nútení zrušiť Snem Slovenskej komory medicínsko–technických pracovníkov.