Vianočné prianie

Prajeme vám krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku 2024

Viac

Roky odbornej praxe - Stanovisko k otázkam výkonu zdravotníckeho povolania vo vzťahu k ustanoveniu § 80b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

SK MTP zásadne nesúhlasí s postupom tých zamestnávateľov zdravotníckych pracovníkov, ktorí ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti odmietajú zohľadniť výkon zdravotníckeho povolania zamestnancovi (roky odbornej praxe) ak v minulosti povolanie vykonával v inom ako v zdravotníckom zariadení.....

Viac