Regionálna komora MTP Banská Bystrica Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov RK MTP, ktoré sa uskutoční dňa 20.05.2024 o 14:30 hod. v zasadacej miestnosti v administratívnej budove FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica na 7. poschodí.