Adresa

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
sekretariát: Hasičská 118/2 , P.O.BOX 131, 911 01 Trenčín

IČO: 42140251
DIČ: 2022600635
IČ DPH: nie sme platcami dph

Bankové Spojenie:
SK6509000000000273781818
SWIFT kód: GIBASKBX

Adresa:
Slovenská sporiteľna, Trenčín