Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Banská Bystrica
Sekretariát: Námestie Ludvika Svobodu 1
Telefón: +421 918 885 129
Email: rkbb@sekmtp.sk

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK89 0900 0000 0051 1528 3701
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Banská Bystrica
  • Brezno
  • Hnúšťa
  • Zvolen
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Alica Kubíková

Prezident RK MTP

alicakubikova@gmail.com

+421 918 885 129