Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Žilina
Sekretariát: Klinická biochémia, V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Telefón: +421 904 389 591
Email: klara.rubesova@gmail.com

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK65 0900 0000 0051 1528 3939
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Žilina
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Klára Rubešová

Prezident RK MTP

klara.rubesova@gmail.com

+421 904 389 591