Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Bratislava
Sekretariát: Mickiewiczova 13, P.O.BOX 327, 811 07 Bratislava
Telefón: +421 915 714 423
Email: anna.krajcovicova@nudch.eu

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK39 0900 0000 0051 1528 3728
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

V prípade poradenstva a riešenia záležitostí sme len pre ČLENOV RK MTP k dispozícii na nižšie uvedených telefónnych číslach (v prípade potreby dohodneme osobné stretnutie).

 

Okresy

  • Bratislava I
  • Bratislava II
  • Bratislava III
  • Bratislava IV
  • Bratislava V
  • Skalica
  • Senica
  • Malacky
  • Modra
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Mgr. Anna Krajčovičová, MHA

Prezident RK MTP

anna.krajcovicova@nudch.eu

+421 915 714 423

Eva Matulová

Zástupca prezidenta RK MTP

+421 908 130 432