Benefity v poisťovni UNION pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov komory aj ich rodinných príslušníkov

Predstavujeme vám benefitný program pre všetkých zdravotníckych pracovníkov registrovaných v našej komore a ich rodinných príslušníkov na portáli www.vipunion.sk, ktorý je poskytnutý na základe partnerstva našej komory a poisťovne UNION.


 

Benefity môžu využiť všetci, aj tí, ktorí nie sú poistencami zdravotnej poisťovne UNION.

 

Pre uplatnenie Zľavy je potrebné sa registrovať na portáli www.vipunion.sk. Registrácia prebieha v nasledujúcich krokoch:

   1. Do webového prehliadača si napíšte www.vipunion.sk;
   2. V pravej časti obrazovky zadajte Váš email (súkromný alebo pracovný);
   3. Pre registráciu napíšte pridelený kód:  11-EEK-480-1 a stlačte pokračovať;
   4. Vyzve Vás, aby ste si zvolili Vaše heslo do portálu vipunion.sk;
   5. Zadáte, či ste poistencom Union alebo nie (v prípade, že ste poistencom, pripravte si Vaše číslo na karte poistenca);
   6. NEMUSÍTE byť poistencom UNION aby ste využíval zľavy, zľavy môže využívať každý registrovaný zdravotnícky pracovník aj rodinní príslušníci;
   7. Poistenie, bytov, domov, domácností, PZP a Havarijné poistenie ZĽAVA 40% Union, 35% iní;
   8. Celoročné cestovné poistenie, Cestovné poistenie na Slovensku ZĽAVA 20% Union, 15% iní;
   9. ONKOlogické poistenie, ZĽAVA 35% Union, 15% iní;
   10. ZĽAVY môžu využiť aj Vaši rodinní príslušníci registráciou na portáli www.vipunion.sk s prideleným kódom 11-EEK-480-1.
   11. so všetkými vašimi otázkami, prihlásením, nahlasovaním a likvidáciou poistných udalostí vám pomôže p. Halás.

Kontakt: Martin Halás, martin.halas@union.sk;

Dôležité je ZAREGISTROVAŤ sa.

Po registrácii viete využívať aj ďalšie výhody, ktoré nájdete na portáli www.vipunion.sk