Dôležitý oznam pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov

Vážení zdravotnícki pracovníci, pre prihlásenie do vašeho konta je potrebné mať aktuálnu emailovú adresu.

Vážení zdravotnícki pracovníci,

pre prihlásenie do vašeho konta je potrebné mať aktuálnu emailovú adresu.

Výhody konta:

  • rýchlejší prístup k potrebným informáciám ( počet kreditov, úhrady poplatkov )
  • možnosť skontrolovať svoje údaje v registri
  • možnosť požiadať ONLINE o aktualizáciu údajov ( pracovisko, telefonický kontakt atď.)

 

Žiadosť o zmenu/aktualizáciu  emailovej adresy zaslať na adresu : info@sekmtp.sk alebo poštou

V žiadosti uviesť:

  „ Žiadam o zmenu/aktualizáciu emailovej adresy.“

  • meno a priezvisko
  • registračné číslo v SK MTP
  • aktuálnu emailovú adresu
  • telefonický kontakt

Praktické rady:

- v prípade ak nemáte zriadenú emailovú adresu odporúčaná forma emailu MENOPRIEZVISKO

- pre komunikáciu s komorou používať výlučne súkromnú emailovú adresu