Dôležitý oznam pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov

Vážení zdravotnícki pracovníci,

pre prihlásenie do vašeho konta je potrebné mať aktuálnu emailovú adresu.

Výhody konta:

  • rýchlejší prístup k potrebným informáciám ( počet kreditov, úhrady poplatkov )
  • možnosť skontrolovať svoje údaje v registri
  • možnosť požiadať ONLINE o aktualizáciu údajov ( pracovisko, telefonický kontakt atď.)

 

Žiadosť o zmenu/aktualizáciu  emailovej adresy zaslať na adresu : info@sekmtp.sk alebo poštou

V žiadosti uviesť:

  „ Žiadam o zmenu/aktualizáciu emailovej adresy.“

  • meno a priezvisko
  • registračné číslo v SK MTP
  • aktuálnu emailovú adresu
  • telefonický kontakt

Praktické rady:

- v prípade ak nemáte zriadenú emailovú adresu odporúčaná forma emailu MENOPRIEZVISKO

- pre komunikáciu s komorou používať výlučne súkromnú emailovú adresu