Komora nesúhlasí s navrhovanou úpravou miezd zdravotníkom, nezohľadňuje požadovaný nárast miezd ani zásluhovosť

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov nesúhlasí s navrhovanou úpravou miezd zdravotníkom prezentovanou vedením Ministerstva zdravotníctva SR. Podľa SK MTP navrhované zmeny, na ktoré čakali všetci zdravotníci, nezohľadňujú požadovaný nárast miezd ani zásluhovosť. Zároveň návrhom stále chýba požadované finančné krytie.

 
Iveta Šluchová: ,,Zdravotníci išli posledné dva roky na hranicu svojich síl, ale aj trpezlivosti. Nielen počas Covidu, ale aj v súčasnosti sme konfrontovaní s úsilím, ako presvedčiť zdravotníkov, aby zostali v systéme. Je to naše spoločné úsilie, lekárov, zdravotných sestier, záchranárov, ale aj medicínsko technických pracovníkov. Návrhy, ktoré prináša Ministerstvo zdravotníctva však nepovažujeme adekvátne čakaniu, ani úsiliu, ktoré venujeme našej profesii. Prezentované návrhy nám ukazujú, že zdravotníci zostávajú na okraji záujmu vlády a nie sú prioritou. Nedodržanie termínu do 30.6.2022, absencia serióznych rokovaní a nevypočutie našich požiadaviek, to je realita zdravotníkov. Návrhy, ktoré sú takto na stole bez dostatočného dialógu nevieme akceptovať a nesúhlasíme s nimi. V rámci našej komory máme registrovaných viac ako 20 tisíc zdravotníkov.
 
Navrhované navýšenie im nepokryje dramatické zdražovanie, ktoré ako by politici ani nevideli, že prebieha už vyše 9 mesiacov. V rámci odpracovaných rokov návrh počíta iba s 20timi rokmi, čo pre našich členov v praxi znamená, že ďalších 20 rokov budú svoju profesiu vykonávať bez navýšenia. Na všetko toto sme Ministerstvo zdravotníctva opakovane upozorňovali."
 
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov zabezpečuje registráciu zdravotníckych pracovníkov v profesiách zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, technik pre zdravotnícke pomôcky, rádiologický technik, zubný asistent, dentálna hygienička, verejný zdravotník, asistent výživy /nutričný terapeut, optometrista, očný optik, masér, praktická sestra - asistent, sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie. SK MTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.