List ministrovi zdravotníctva

Prezidentka Iveta Šluchová napísala list ministrovi zdravotníctva.


V mene SK MTP vyjadrila nevôľu voči tomu, že na rokovania sú pozývaní iba zástupcovia lekárov, sestier a záchranárov. Znenie listu v prílohe.

list