Poďakovanie prezidentky SK MTP

Poďakovanie

Milé kolegyne a kolegovia,

 

V uplynulých dňoch 7 – 8.10. 2022 sa uskutočnil Snem SK MTP, ktorý sa  konal

v Trenčíne. Tento snem bol volebný a tak boli do orgánov zvolení aj noví členovia komory.

Preto by som sa chcela ešte raz poďakovať odchádzajúcim členov jednotlivých orgánov

SK MTP   za ich dlhoročnú prácu pre komoru. U väčšiny sa jedná o prácu v trvaní 30 rokov , ktorú vykonávali  od vzniku komory.

Radu SK MTP opúšťa Veronika Jaseňovská, Milan Macko a Valéria Šúrová . So všetkými som prešla veľký kus náročnej cesty a chcem im poďakovať, že vytrvali aj keď niekedy to naozaj nebolo ľahké.

Poďakovanie patrí aj odchádzajúcim dlhoročným členkám:

Disciplinárnej komisie - Jarke Vokuličovej, Zuzane Tonhäuserovej

Kontrolného výboru -   Lívii Práznovskej

Prezidentom RK MTP :

RK B. Bystrica -  Alici Kubíkovej,

   RK MTP Prešov -  Nadi Lelákovej,

   RK Bratislava - Aničke Krajčovičovej,

   RK Svidník – Jozefovi  Barillovi,

   RK Topoľčany - Ľubomírovi Páleníkovi

 

              Ďakujem za úsilie a snahu, ktorú menovaní vynaložili pri práci pre komoru.

Novozvoleným členom komory, prajem veľa energie, dobrých nápadov a vytrvalosti pri

riešení úloh , ktoré majú zlepšiť postavenie ZP v súčasnom chaose a marazme, v ktorom

sa slovenské zdravotníctvo nachádza.

 

          

 

Iveta Šluchová

prezidentka SK MTP