Výzva Vláde SR a poslancom NR SR

Zástupcovia stavovských a odborových organizácií podpísali a zaslali výzvu Vláde a poslancom NR SR.

Výzva Vláde a poslancom NR SR

 

Bratislava, 8. júla 2022. Zástupcovia sestier a záchranárov (Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, odborové
organizácie ZZS Bratislava a ZZS Košice) a zástupcovia medicínsko technických
pracovníkov a fyzioterapeutov (Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov
a Slovenská komora fyzioterapeutov) očakávali splnenie verejného prísľubu ministra
zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, členov Výboru NRSR pre zdravotníctvo, ako aj
predstaviteľov Vlády SR, že do 30.06.2022 bude predstavený konkrétny návrh úpravy
miezd zdravotníckych pracovníkov s jasne definovaným termínom, od kedy budú mzdové
koeficienty jednotlivých zdravotníckych profesií upravené. Bohužiaľ, do konca júna tohto
roka sa zdravotníci žiadneho finálneho návrhu nedočkali. Bez jasného vysvetlenia.
 

Za Slovenskú komoru medicínsko technických pracovníkov

Iveta Šluchová

Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH

Za Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov

Mgr. František Majerský

Za Odborovú organizáciu pri Záchrannej službe Bratislava

MUDr. Zuzana Pukancová

Za Základnú odborovú organizáciu zamestnancov Záchrannej službe Košice

Mgr. Lukáš Jurina

Za Slovenskú komoru fyzioterapeutov

Diana Dudášová