Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Košice
Sekretariát: 
Telefón: 
Email: katilaz22@gmail.com

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK97 0900 0000 0004 7486 3406
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Košice
  • Košice - okolie
  • Spišská Nová Ves
  • Vranov nad Topľou
  • Trebišov
  • Michalovce
  • Gelnica
 

 

Kontakty

Katarína Lazárová

Prezident RK MTP

katilaz22@gmail.com

Košice